ANKARA YENİMAHALLE İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

ANKARA İLİ İMAM HATİP LİSELERİ ARASI TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİMİZDEKİ KLASİK İLAHİLER KONULU SOLO SES YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

ANKARA İLİ İMAM HATİP LİSELERİ ARASI TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİMİZDEKİ KLASİK İLAHİLER KONULU SOLO SES YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

 T.C

YENİMAHALLE KAYMAKAMLIĞI

İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ


ANKARA İLİ İMAM HATİP LİSELERİ ARASI TÜRK TASAVVUF MÜZİĞİMİZDEKİ KLASİK İLAHİLER KONULU SOLO SES YARIŞMASI ŞARTNAMESİ


KONU:

           Ankara İli İmam Hatip Liseleri arasında solo dalında seslendirilecek olan Türk Tasavvuf musikimizde yer alan klasik ilahilerimizin müzik unsurlarını işitsel ve görsel olarak ele alarak aynı zamanda konusuna uygun olarak görsellerle gençlerimizin ruhuna, duygularına, zevk ve beğenisine sunarak müzik yolu ile taçlandırmaktır.

  

AMAÇ:

Geleceğin teminatı gençlerimizin yetiştiği Ankara ilimiz İmam Hatip Liselerindeki öğrencilerimizin hem repertuar dağarcığını hem de müzikalitesini geliştirmek,

Dini musikimiz içerisinde asırlarca söylenmiş gerek klasik gerek irfan türküleri formunda okunan ilahilerimizi makamsal ve doğru okunuşları ile öğrencilerimizin ve izleyicilerin gönül teline dokunmasını sağlamak,

Kuran-ı Kerimi Müjdeleyen Peygamber Efendimizin Kutlu Doğumunu Musikinin anlatım Dilini kullanarak pekiştirmek,

Öğrencilerimize Müzik yolu ile Kültür mirasımız olan Türk Tasavvuf Musiki kültürümüzü aşılamak,

Çeşitli görsellerle de desteklenerek etkinlik ile öğrencilerimizin ve izleyicilerin dini duygularını canlandırarak toplumumuzdaki sevgi ve saygıyı, hoşgörüyü, birlikte yaşama kültürünü diri tutmak,

 

HEDEF:  

            Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin Milli ve Dini beraberliklerini yapılan yarışma süreci ile İlimiz genelinde Türk Tasavvuf Musikimizin toplumdaki yeri, rolü, önemi ve değerini öne çıkarmak hedeflenmektedir. Bu yolla Genç nesillere kulaklarında aşinalık bırakacak bu eserleri kendinden sonrakilere de aktarabilecekleri umudu hedeflerimiz arasındadır.

 

ESASLAR:

 

 1. Bu yarışma Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Bağlı Tüm Resmi İmam Hatip Liselerini kapsar.
 2. Yarışma Liselerarası Solo kategorisinde yapılacaktır.
 3. Her okul yarışmada kendini temsilen …………. ( yetenekleri ile il veya ulusal çapta başarılara konu olmuş aynı okuldaki ….. öğrenciler var ise ……..  ) öğrenci ile yarışacaktır.
 4. Katılımcı okullar öncelik sırasına göre 3 eseri başvuruda bildirecekler, ancak bu 3 eserden diğer okulların repertuarları ile olası çakışmayı önleyebilmek ve eser çeşitliliğini gençlerimize dinletebilmek için komisyon tarafından kura ile eseri seçecektir.
 5. Katılımcı yarışmacılar 1(bir) eser seslendirecektir.
 6. Katılımcı yarışmacılar eserlerini canlı olarak profesyonel sazlar eşliğinde icra edeceklerdir. (Puanlamaya olası müzisyen hataları dâhil edilmeyecektir.)
 7. Final jürisi üyeleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından TRT veya Kültür Bakanlığından seçici kurul üyeliğine münhasır görevlendirmeler ile belirlenecektir.
 8. Resmi yazı ile Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne katılım bildiriminde bulunmayan okullar yarışmaya katılamayacaklardır.
 9. Katılımcıların seslendireceği eserler Ek 1’deki Repertuardan olması zorunludur.
 10. Katılımcı okullar çalışma takviminde belirtilen yapılacak ise ön eleme, Prova, Final tarih ve saatlerine uymak zorundadırlar. Finale geç gelen veya katılmayan okullarımız diskalifiye edilecektir.
 11. Prova günlerinde sadece katılımcı okulların öğretmenleri ve öğrencileri hazır bulunacak, Prova ve Yarışmanın yapılacağı salona ulaşım, okulların kendi imkânları ile sağlanacaktır.
 12. Gerekli hallerde bu esaslarda her türlü değişiklik yapmak, (tarih, yer, vb.) Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkisindedir.
 13. Bu esaslarda belirtilen hususlarda tereddüt oluşması ve hüküm bulunmaması halinde Organizasyondan sorumlu Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Kültür Komisyonunun ve seçici kurul üyelerinin ortak alacakları görüşe göre hareket edilir.
 14. Yarışmaya başvuruda bulunan katılımcı okullar şartnamedeki tüm maddeleri kabul etmiş sayılır.
 15. Final jürisi önünde yapılacak seslendirmeler Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına sesli ve / veya görüntülü yayınlanabilmesi, çoğaltılabilmesi için adaylar – finalistler izin vermiş, tüm haklarını Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne devretmiş kabul edilirler.
 16. Katılımcı okullar, eserlerinin içerik ve anlamına uygun bir şekilde hazırlayacakları sadece görsel temalı, ses içermeyen (fotoğraf, video) slayt gösterisi hazırlayacak, hazırlayacakları bu slayt eser süresi kadar olup video formatında hazırlanıp çalışma takvimine göre teslimini Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne sağlayacaklardır. Hazırlanan görsellerin teslimi zorunlu olup puanlamaya dâhil edilmeyecektir.
 17. Katılımcı okullar Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün (312) 315 39 55 – 344 80 23 – 344 53 87 - 3150683 (156) numaralı dâhili numarası,0 505 689 99 80 – 0 505 540 61 69 ve yimemkomisyon01@gmail.com mail adresi ile Kültür Komisyonundan ayrıntılı bilgilere ulaşarak iletişim kuracaklardır.

 

İTİRAZ HAKKI: Yarışmacıların yarışma şartnamesi ve sonuçlarına itiraz ve dava hakkı yoktur. Yarışma süresince hiçbir yarışmacının kazanılmış hakkı bulunmamaktadır. Yarışmacılar, yarışma sonuçlarından Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünü sorumlu tutamaz.

 

DEĞİŞİKLİK YAPMA HAKKI: Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü gerekli gördüğü hallerde önceden haber vermeksizin ve herhangi bir gerekçe göstermeden bu şartnamedeki her konuda değişiklik yapma ve yarışma şartlarını değiştirme haklarını saklı tutar.

 

 

ÇALIŞMA TAKVİMİ

 

 

BAŞLANGIÇ TARİHİ

BAŞVURULARIN SON TESLİM TARİHİ

SAAT

 

OKULLARA DUYURULAR

…/…/201..

 

 

BAŞVURULARIN ALINMASI

…/…/201..

…/…/201..

 

GÖRSELLERİN TESLİMİ

…/…/201..

…/…/201.

 

LİSE PROVALARI

…/…/201..

 

 

09:00-12:00

FİNAL YARIŞMASI

…/…/201..

 

Provalarda duyurulacaktır

ÖDÜL TÖRENİ

Katılımcı okullara resmi yazı ile duyurulacaktır.

 

 

 

 

 

 

 

 


AÇIKLAMALAR

          Öğrencilerin sahne sırası, provalar öncesi Eğitmeninin katılacağı teknik toplantıda kura ile belirlenecektir. Katılımcı okullarımız seslendireceği eserin süresine göre görsel temalarını eserlerinin sözlerine, konusuna uygun hazırlanmış slâyt gösterilerini elden Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne göndereceklerdir. Bu görsellerin yapılması zorunlu olup puanlamaya dâhil edilmeyecektir. Katılımcı öğretmen ve öğrenciler, prova ve yarışma günlerinde görevli izinli sayılacak, Kaymakamlık onayı daha sonra gönderilecektir.

          Çalışma takvimine göre yapılacak iş ve işlemler doğrultusunda yarışma sonuçlarına göre verilecek ödüller …/…/201.. tarihinde veya Yenimahalle İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün belirleyeceği bir tarihte ödül töreniyle verilecektir.

 

(EK:1)

REPERTUAR

 

 1. UŞŞAK MAKAMI
 1. HİCAZ MAKAMI
 1. SEGAH MAKAMI
 1. HÜZZAM MAKAMI
 1. HÜSEYNİ MAKAMI
 1. SABA MAKAMI
 1. NİHAVENT MAKAMI
 1. RAST MAKAMI

 

 

(EK:2)

ANKARA MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

LİSELER ARASI KLASİK İLAHİLER SOLO SES YARIŞMASI

SONUÇ TABLOSU

SIRA

Okul Adı

Sazlarla Uyum

20 Puan

Eseri Yorumlama

25 Puan

Eserin Zorluk Derecesi

20 Puan

Sahne Duruşu

10 Puan

Entonasyon (Sesi tam frekansı ile verebilme)

25 Puan

TOPLAM PUAN

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…../…../201..

JÜRİNİN ADI, SOYADI

İMZASI

 

  

ANKARA MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

LİSELER ARASI KLASİK İLAHİLER SOLO SES YARIŞMASI

SONUÇ TABLOSU

SIRA

OKUL ADI

JÜRİ

JÜRİ

JÜRİ

JÜRİ

TOPLAM PUAN

1

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ek3)

 

 

KATILIMCI BİLGİLERİ

 

OKUL ADI

:

 

ÖĞRENCİ ADI SOYADI

:

 

ÖĞRENCİ TELEFONU

:

 

ÖĞRENCİ TC. KİMLİK NO

:

 

ÖĞRENCİ VELİ ADI SOYADI

:

 

ÖĞRENCİ VELİ TELEFONU

:

 

REHBER ÖĞRETMEN

ADI SOYADI

:

 

REHBER ÖĞRETMEN TLF

:

 

 

ESER ÖNCELİK SIRASI

 

 

:

 

1-

2-

3-

 

 

 

 

 

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

GÜZEL SANATLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE

 

 

              Yenimahalle Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak Ankara İli İmam Hatip Liseleri Arası Türk Tasavvuf Musikisi Klasik İlahiler Solo Ses Yarışması konulu bir yarışma etkinliği yapılmasını planlamaktayız.

              Kurumunuzun da uygun görmesi durumunda …/…/2016 ve …/…/2016 tarihlerinde Genel Provaları izleyip öneri ve tavsiyelerde bulunmak, …/…/2016 tarihinde ise Yarışmacı gençlerimizi değerlendirmek üzere; 3(üç) gün süre ile Bakanlığınıza bağlı Ankara Devlet Türk ………….. Müziği Korosu Ses ve Saz Sanatçılarından …………….., ……………….., ………………… ve …………………………. in yukarıdaki belirtilen tarihlerde Nazım Hikmet Kongre ve Sanat Merkezinde görevlendirilmeleri hususunda;

                                   Gereğini Arz Ederim.

 

 

 

                                                                                                          Yenimahalle Kaymakamı

Yeniçağ Mahallesi Miralay Nazım Bey Sokak No 133/B - 0312 315 39 55,344 53 87, 344 33 69, 344 80 23, 315 06 83

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.